Friday, 23 May 2014

Persoalan dan Jawapan

Beberapa hari lalu terdapat seorang rakan saya menanyakan soalan ini di sebuah laman sosial. Atas rasa bertanggungjawab saya cuba menjawab persoalan yang ditimbulkan. Berikut merupakan soalannya:

Ada sesiapa boleh tolong jawab soalan ini? Jzkk dan terima kasih in advance.
1) Kenapa perlu wujud agama? Kalau tiada agama, adakah kita tak boleh hidup seperti biasa?

2) Kita tak nampak tuhan itu, tapi kenapa kita percaya? Kenapa kita perlu percaya adanya hari kiamat? Kita diajar sembahyang, tapi sembahyang itu untuk apa? Tidak cukupkah moral menjaga diri kita?


3) Kenapa hidup kita perlu terikat dengan agama? Kalau agama itu betul, kenapa perlu ada banyak agama? Siapa yang betul di sini?


Jawapan:
1 
    Kenapa perlu wujud agama? Kalau tiada agama, adakah kita tak         boleh hidup seperti biasa?

Mengapa kita perlu beragama? Sebelum menjawab persoalan itu, saya ingin mengupas beberapa perkara yang lain terlebih dahulu. Setiap insan di muka bumi ini diciptakan oleh Allah mempunyai tujuan yang satu iaitu untuk mengabdikan diri beribadah hanya semata-mata kerana Allah. Firman Allah:

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku..” (Surah Adz-Zariyyat ayat 56)

Beribadah kepada Allah umumnya mempunyai jenis iaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum ialah segala jenis perbuatan yang dilakukan kerana Allah dan bertujuan untuk mendapat keredaannya contohnya kita bekerja mencari rezeki adalah untuk memberi nafkah kepada keluarga yang sememangnya disuruh Allah. Cara pelaksanaannya pula tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti kita tidak merompak untuk mendapatkan harta. Ibadah seperti ini lebih berbentuk fardu kifayah dan muamalat seharian kita. Ibadah khusus pula ialah seperti solat, puasa, zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Ibadah ini lebih bersifat dalaman dan kerohanian jiwa. Ibadah seperti ini lebih bersifat fardu ain dan perlu dilakukan ke atas setiap individu Islam.

Setelah kita mengetahui tujuan asal kita diciptakan maka persoalan tentang kepentingan agama akan terjawab. Kita perlu beragama kerana agamalah yang membentuk peraturan dan nilai-nilai manusia. Agama yang diredai oleh Allah ialah agama Islam. Mengapa Islam? Persoalan itu akan saya cuba jawab bagi soalan yang ketiga insya-Allah. Dasar utama dalam agama Islam ialah aqidah mentauhidkan Allah, kemudian disusuli pula dengan syariat. Seseorang itu tidak akan diterima solatnya, puasanya, sedekahnya serta amalan-amalan yang lain jika aqidahnya tidak beraqidahkan aqidah Islam.

Kita perlu beragama Islam kerana agama inilah yang membawa kita mengenal Tuhan serta sifat-sifat-Nya dan di dalam agama ini jugalah terkandung syariat yang mengajarkan kita mengenai peraturan-peraturan kehidupan (muamalat, jinayat, siyasah dan sebagainya) dan mengajar kita mengenai cara-cara beribadah khusus (solat,puasa, zakat dan lain-lain). Hal ini berkait rapat dengan tujuan kita diciptakan seperti mana telah dijelaskan tadi.

Apakah jika tiada agama kita tidak boleh hidup dengan berbekalkan nilai-nilai murni kemanusiaan? Bagi menjawab persoalan ini, kita perlu mengenali sifat Islam itu sendiri. Islam ialah agama yang syumul. Islam yang syumul bermaksud ajaran Islam adalah sempurna dan lengkap, merangkumi semua aspek kehidupan tanpa pengecualian. Ini bermaksud Islam menyentuh bab ketuhanan, perkahwinan, jual beli, hutang piutang, mengenai perang, kebersihan, hubungan sesama manusia, akhlak dan adab, dan sebagainya. Contohnya Islam mendidik manusia menjaga alam, sabda nabi:

“Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau menyemai semaian lalu burung, atau insan atau binatang berkaki empat memakannya, melainkan untuknya (pahala) sedekah”. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

“Sesiapa yang memotong pokok bidara maka Allah akan rendahkan kepalanya di dalam neraka” (riwayat Abu Daud, dinilai sahih oleh al-Albani).

Menurut Dr. Mohd Asri dalam ruangan Minda Tajdid, amaran dan doa Nabi s.a.w. agar Allah mengambil tindakan kepada pemotong atau penebang pokok bidara kerana kerimbunan pokok tersebut menjadi tempat berteduh manusia dan haiwan. Maka perbuatan memusnahkannya tanpa sebab adalah suatu pengkhianatan terhadap manusia dan haiwan. Maka hukumannya adalah neraka.

Islam itu agama rahmat bagi manusia. Lihatlah ketika zaman jahiliah arab dahulu. Ketika itu bangsa arab amat mementingkan perkauman, zina berleluasa, perempuan diletakkan di kedudukan yang hina sehingga boleh diperlakukan sesuka hati dan tidak layak mewarisi harta pusaka, arak dijadikan kebanggaan dan pelbagai lagi nilai-nilai buruk yang ada dalam diri bangsa arab ketika itu. Dalam kegelapan jahiliah itu Allah mengutuskan seorang rasul dalam kalangan mereka sendiri iaitu nabi Muhammad S.A.W untuk membawa risalah agama Islam. Semangat assobiyyah perkauman digantikan dengan persaudaraan Islam, diharamkan zina dihalalkan pernikahan yang suci, martabat wanita diangkat tinggi dan layak mewarisi harta pusaka mengikut sistem faraid, arak diharamkan dan pelbagai nilai-nilai buruk yang terhapus dengan kedatangan Islam. Hal ini dapat kita lihat melalui ucapan Khalifah Umar al-Khattab R.A apabila ke Syams di atas jemputan oleh rakyat Baitul Maqdis untuk menjemput dia sendiri untuk membuka pintu Baitul Maqdis setelah Islam menaklukinya. Setelah tiba di Syams, orang ramai bertanyakan kepada Umar Al-Khattab,

"Wahai Amirul Mu'minun, mengapa kamu berpakaian begitu sederhana nanti penganut yang lain (Kristian) pandang serong pada Islam.” Umar menjawab, "Kita adalah satu golongan yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam maka sekiranya kita mencari kemuliaan selain dari Islam nescaya Allah akan menghina kita." Riwayat ini sanadnya dikatakan sahih oleh al-Hakim dan disokong oleh al-Zahabi (Al-Hakim, al-Mustadrak, 1/237, Beirut: Dar al-Ma’rifah).

Kata al-Imam Qatadah al-Sadusi (meninggal 118H) lebih seribu tiga ratus yang lalu kepada orang arab: “Dahulunya bangsa arab ini manusia yang paling hina, paling buruk kehidupannya, paling sesat, paling kurang pakaian dan paling lapar. Dicengkam antara dua singa; Parsi dan Rum.
Demi Allah! Tiada di tanahair arab apa yang memboleh orang lain iri hati kepada mereka. Sesiapa yang hidup di kalangan mereka, hidup dalam keburukan dan yang mati pula, binasa dan dibuang ke dalam api. Mereka dimakan, mereka tidak memakan.
Demi Allah! Kita tidak tahu adanya bangsa di bumi ini pada masa itu yang paling rendah dan lekeh daripada mereka. Sehinggalah Allah membawa Islam kepada kamu (wahai orang arab!). Allah bekalkan kepada kamu al-Quran, Dia membuka kepada kamu bumi jihad, Dia meluaskan untuk kamu rezeki, Dia jadikan kamu memerintah manusia.
Dengan Islamlah Allah berikan kepada kamu apa yang sedang kamu lihat. Bersyukurlah terhadap nikmat-nikmatNya kerana tuhan kamu pemberi nikmat yang sukakan mereka yang bersyukur. Mereka yang bersyukur pula sentiasa mendapat tambahan”. ( Al-Tabari, Tafsir al-Tabari –tahziban- 2/349, Damsyik: Dar al-Qalam).

Ramai orang yang tidak menjadikan agama sebagai landasan kehidupannya akan menemui kelemahan dan kegagalan. Sistem pemikiran manusia tidak sempurna, lihatlah sistem kapitalisme yang menemui kegagalan ketika 1930 yang dicatat dalam lipatan sejarah yang dinamakan sebagai The Great Depression. Kemunculan marxisme yang menentang kapitalisme juga bukanlah penyelesaian tetapi sebaliknya turut mempunyai kelemahan dan kritikan. Sebaliknya Islam tidak melarang kita menjadi kaya, berniaga mengaut keuntungan dengan jalan yang halal tetapi Islam mewajibkan zakat, menggalakkan sedekah, hadiah, wakaf dan lain-lain. Semua adalah untuk merapatkan jurang antara golongan kaya dan miskin agar tiada penindasan yang berlaku, tiada perasaan iri hati antara manusia, sentiasa menyemai kasih saying sesama manusia dan pelbagai lagi hikmah sistem Islam.

Ramai orang ingin menjadi artis popular. Mereka menyangka dengan menjadi artis popular mereka akan bahagia, ada kekayaan, hidup senang dan sebagainya. Entah berapa ramai artis popular yang terlibat dengan dadah, membunuh diri, ketagihan dadah dan terjebak dalam nilai moral yang buruk kerana mereka tidak menemui keindahan agama. Hati mereka kosong tidak bertuhan. Akibatnya zahirnya kehidupan mereka dilihat sentiasa indah oleh peminat-peminat mereka tetapi hakikatnya mereka derita dan sengsara. Di sinilah kepentingan hidup beragama dan agama yang lurus hanyalah Islam.

Lihatlah keindahan Islam yang membawa cahaya menerangi kegelapan kaum arab jahiliah khususnya dan kepada manusia sejagat umumnya. Terdapat banyak lagi contoh-contoh keindahan dan kesyumulan Islam yang boleh kita bincangkan tetapi cukuplah sekadar ini sahaja perbincangan bagi soalan yang pertama.

Kita tak nampak tuhan itu, tapi kenapa kita percaya? Kenapa kita perlu percaya adanya hari kiamat? Kita diajar sembahyang, tapi sembahyang itu untuk apa? Tidak cukupkah moral menjaga diri kita?

Iman adalah suatu istilah yang mencakupi tiga unsur utama iaitu ikrar (ucapan) melalui lisan dan tasdiq (membenarkan) di dalam hati, serta amal (melaksanakan) dengan anggota badan. Secara umumnya iman ialah percaya. Keimanan kepada Allah merupakan salah satu asas Rukun Iman iaitu:
  • ·         Iman kepada Allah
  • ·         Iman kepada Malaikat
  • ·         Iman kepada Kitab-Kitab
  • ·         Iman kepada Rasul-Rasul
  • ·         Iman kepada Hari Akhirat
  • ·         Iman kepada Qada dan Qadar

Semua ini merupakan Rukun Iman yang harus dipercayai oleh setiap individu muslim. Tidak akan bergelar muslim sekiranya dia menolak salah satu daripada enam rukun iman ini.
            
         Iman kepada Allah bermaksud percaya dengan kewujudan Allah, mengiktiraf bahawa Allah sebagai Tuhan dan tidak mensyirikkan-Nya. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah melihat Allah. Walau bagaimanapun, Allah sentiasa mengajak manusia berfikir dengan merenung tanda- tanda kekuasaan-Nya sebagai bukti kewujudan-Nya. Firman Allah:

            “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (Surah al-Baqarah ayat 164)

            “Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal” (Surah al-Imraan ayat 190)
            “Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) dilangit dan dibumi, dan ( Kami memperlihatkannya) agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin.” (Surah al-Anaam ayat 75)

            “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”. (Surah al-Anaam ayat 99)

       “Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (Surah Fussilat ayat 37)

Terdapat banyak lagi firman-firman Allah di dalam al-Quran yang mengajak manusia untuk memerhatikan dan berfikir tentang kejadian alam dan persekitarannya sebagai bukti kewujudan-Nya. Manusia yang beriman ialah mereka yang menyembah Allah walau pun tidak pernah melihat Dia. 

Bolehkah kita melihat Allah?
Ya! Kita boleh melihat Allah di syurga kelak dan itulah nikmat paling besar sekali. Ahlus Sunnah Wal Jamaah berpendapat ahli syurga dapat melihat Allah berdasarkan dalil:

“Wajah-wajah (orang-orang mu’min) pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabbnyalah mereka melihat” (Surah Al-Qiyaamah:22-23).

“Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya (melihat wajah Allah Ta’ala). Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya” (Surah Yunus:26).

Kenapa kita perlu percaya adanya hari kiamat?
Percaya kepada Hari Akhirat atau Hari Kiamat merupakan salah satu daripada asas Rukun Iman. Secara umumnya Hari Kiamat dapat diertikan bahawa suatu proses bahawa alam ini akan musnah dan manusia semuanya akan mati. Selepas proses ini berlaku maka Allah akan ciptakan alam yang lain yang dinamakan Alam Akhirat. Alam Akhirat pula diertikan sebagai suatu alam yang akan dibangkitkan seluruh manusia dan diadili dan dihitung dosa pahala mereka sama ada ke syurga atau neraka.

         Kewujudan Hari Akhirat mempunyai hikmah yang tersendiri. Jika kita hidup dan sepanjang kehidupan ini kita melihat hanya melalui ruang lingkup dunia maka kita akan merasakan hidup ini penuh kekejaman dan ketidakadilan. Kita akan merasa sempit dengan kehidupan ini. Entah berapa ribuan juta manusia yang hidupnya ditindas, dizalimi dan tidak mendapat pembelaan seadilnya sejak zaman berzaman. Bayangkanlah jika kita ini ditakdirkan dianiaya oleh seseorang pihak. Seluruh manusia memandang kita sebagai orang yang bersalah. Kita diadili tetapi oleh kerana hakim yang mengadili kita itu telah dirasuah maka kita dijatuhi hukuman. Kita dihukum, mungkin dengan dipenjara, diseksa atau dibunuh. Jikalah Allah tidak mewujudkan perbicaraan di Akhirat maka sudah tentu kehidupan yang kita tempuhi di dunia itu merupakan kehidupan yang tidak adil dan kejam! Maka kewujudan Hari Akhirat adalah untuk memberi keadilan yang mutlak kepada semua manusia dan memberi balasan kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan. Firman Allah:

            “Pada hari ini Kami tutup mulut mereka. Dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan,” (Surah Yasin : 65).

            “Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan (yang ada di tangan Malaikat). Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.” (Surah. Qomar: 52-53)

            “Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: ‘Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya.’ Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Rabbmu tidak menganiaya seorang jua pun.” (Surah. Al-Kahfi: 49)

Kita diajar sembahyang, tapi sembahyang itu untuk apa? Tidak cukupkah moral menjaga diri kita?
Ibadah solat merupakan salah satu daripada lima Rukun Islam. Umat Islam wajib mendirikan solat fardu yang lima waktu iaitu solat subuh, zohor, asar, maghrib, dan isyak. Solat yang sempurna akan menjaga seseorang itu daripada melakukan kemungkaran dan maksiat, firman Allah:
            “Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar.” (al-Ankabut: 45)

            Kita lihat ramai umat Islam yang bersolat tetapi mereka tetap melakukan kemungkaran, tiada akhlak, penuh sifat-sifat buruk. Solat yang mampu memberi kesan positif ialah solat yang dilakukan dengan betul. Antara aspek yang perlu ada dalam solat ialah khusyuk mengingati Allah. Justeru, solat yang lalai daripada mengingati Allah tidak akan dapat membentuk diri pelakunya. Prof Hamka dalam Tafsir al-Azhar menyatakan:

            “Sembahyang yang akan menjadi banteng daripada perbuatan keji seperti berzina, merompak, merugikan orang lain, berdusta, menipu, dan segala perbuatan mungkar ialah sembahyang dilakukan dengan khusyuk. Ini adalah dengan mengingati maksud sembahyang iaitu melatih diri supaya selalu berzikir , iaitu ingat kepada Allah”.
Dalam sebuah hadis nabi bersabda,

            “Berapa ramai orang yang bersolat sedangkan mereka tidak mendapat apa-apa daripada solat mereka kecuali penat dan letih sahaja” (Riwayat an-Nasai dan Ibnu Majah)

Justeru itu mengapa perlu solat sedangkan ramai mereka yang non-muslim tetapi baik hati dan bermoral tinggi?
Inilah persoalan yang selalu bermain di minda kebanyakkan orang di luar sana. Sebenarnya persoalan ini timbul akibat ketidakfahaman mereka mengenai tujuan dan hikmah syariat solat. Hati insan akan menjadi lapang dan kuat jika dia sering berhubungan dengan Tuhan. Dengan melaksanakan solat dengan betul dan khusyuk, insan akan sentiasa merasa kehadiran Tuhan dalam kehidupannya paling tidak lima kali sehari dia akan sentiasa berhubungan dengan Tuhan.

Kita jika sedang dilamun perasaan cinta pasti akan merasa gembira jika dapat berjumpa dan berhubung dengan orang yang kita cinta, malah jika melihat sesuatu yang berkaitan dengannya pun sudah cukup membuat kita teringat kepada dia seperti melihat rumahnya, menyimpan sapu tangannya dan lain-lain. Keadaan itu persis juga dengan seorang mukmin yang merindukan Tuhannya malah tidak pernah melihat Tuhannya. Oleh itu pensyariatan solat antara hikmahnya ialah untuk menghubungkan jiwa insan dengan Tuhannya. Seseorang yang sentiasa berhubung dengan Tuhan pasti akan merasai kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan akan cuba untuk menghindari perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Tuhan.

Terdapat orang non muslim yang mempunyai moral yang tinggi meskipun mereka tidak solat. Namun kita juga perlu tahu bahawa kita tidak tahu keseluruhan kehidupannya. Contohnya kita lihat Negara Jepun yang terkenal sebagai masyarakat yang bermoral, menepati masa, kuat bekerja, bantu membantu dan sebagainya, namun di suatu sudut yang lain industri pornografi  di Negara itu juga meluas dan mendapat sambutan. Apakah itu merupakan satu bentuk moral yang tinggi? Sudah tentu tidak! Malah ianya merupakan tindakan yang merendahkan martabat kaum wanita. (Rujuk bacaan di http://ms.wikipedia.org/wiki/Pujaan_AV).

1    Kenapa hidup kita perlu terikat dengan agama? Kalau agama itu betul, kenapa perlu ada banyak agama? Siapa yang betul di sini?

Umumnya ramai orang telah tersalah sangka bahawa Islam diasaskan oleh Nabi Muhammad. Sangkaan ini adalah sangkaan yang salah sama sekali! Islam merupakan agama yang pertama malah ianya telahpun dibawa oleh manusia yang pertama diciptakan iaitu Nabi Adam alaihis salam. Firman Allah:

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang betul lurus, (kepada) agama yang tetap teguh, iaitu agama Nabi Ibrahim yang ikhlas, dan tiadalah ia dari orang-orang musyrik”. (Al-anaam ayat 161)
Ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad S.A.W menyambung apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Sesetengah orang mungkin keliru terhadap agama Kristian dan agama Yahudi. Mereka menyangka nabi Isa membawa agama Kristian tetapi sebaliknya nabi Isa membawa agama Islam yang mentauhidkan Allah. Oleh kerana itu asas penting dalam agama ialah aqidah. Semua rasul menyeru kepada aqidah mentauhidkan Allah.

Kenapa muncul banyak agama seperti Kristian, Yahudi, Buddha, Hindu dan                     sebagainya? Agama manakah yang paling betul?
Ketika melihat soalan ini saya teringat salah seorang pendakwah dunia yang                              seangkatan dengan Dr.Zakir Naik iaitu Syeikh Hussien Yee. Syeikh Hussien Yee ialah                rakyat Malaysia yang sering muncul di Peace TV bersama-sama Dr.Zakir Naik dan                   pendakwah-pendakwah yang lain. Beliau merupakan bekas penganut agama Buddha               mengatakan apa-apa nilai-nilai murni yang ada dalam agama Buddha turut sama seperti           yang terkandung dalam ajaran Islam.

         Beliau memberitahu ajaran agama Buddha pada mulanya memang mempercayai Tuhan yang satu. Gautama Buddha dikatakan menyembah ‘sesuatu’, tetapi oleh kerana ajarannya telah terseleweng dengan bid’ah (tokok tambah) dan khurafat maka ajaran itu telah terseleweng. Ini adalah pendapat beliau dan ada kemungkinan betul da nada kemungkinan salah. Wallahua’lam (rujuk pautan ini http://www.youtube.com/watch?v=Wf9La-0D5V0). Kita juga perlu tahu bahawa banyak rahsia dunia yang kita tidak ketahui. Allah menghantar Rasul kepada kaum-kaum sebelum kita sejak dahulu lagi.  Allah berfirman:
            Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelummu; di antara mereka ada yang Kami ceritakan perihalnya kepadamu, dan ada pula di antaranya yang tidak Kami ceritakan kepada kamu. Dan tidaklah harus bagi seseorang Rasul membawa sesuatu keterangan atau menunjukkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah; (maka janganlah diingkari apa yang dibawa oleh Rasul) kerana apabila datang perintah Allah (menimpakan azab) diputuskan hukum dengan adil; pada saat itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah. (Surah Ghaafir ayat 78)

Bilangan para nabi mengikut hadis ialah seramai 124,000 orang dan para rasul seramai antara 313 dan 315 orang. Apakah Gautama Buddha seorang nabi atau rasul? Wallahua’lam perkara itu ada kemungkinan betul dan ada kemungkinan salah dan perkara itu termasuk dalam rahsia Allah.

            Saya pernah mengikuti kelas perbandingan agama dan benar bahawa sesuatu agama itu mula terseleweng apabila kandungan ajarannya mula dicampuri bid’ah, khurafat, unsur-unsur pemujaan tokoh dan sebagainya. Begitulah seperti yang terjadi dengan agama Kristian dan Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah dan orang Kristian pula mengatakan nabi Isa itu juga anak Allah. Allah merakamkan hal ini di dalam al-Quran:

            “Dan orang-orang Yahudi berkata: "Uzair ialah anak Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al-Masih ialah anak Allah". Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, (iaitu) mereka menyamai perkataan orang-orang kafir dahulu; semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpaling dari kebenaran?”

            “Mereka menjadikan pendita-pendita dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah, dan juga (mereka mempertuhankan) Al-Masih ibni Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.”
(Surah At-Taubah ayat 30-31)

Ternyata kerosakan agama-agama tersebut diselewengkan oleh ulama-ulama agama itu sendiri. Mereka juga menokok tambah dalam ibadah, firman Allah:

      “Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.” (Surah Al Hadid ayat 27)

Jadi agama mana yang betul?
Islam adalah agama yang benar dan betul. Allah mengutuskan nabi Muhammad S.A.W untuk membetulkan kembali kepercayaan orang Kristian dan Yahudi yang telah tersasar daripada ajaran yang asal. Baginda juga meneruskan usaha dakwah tauhid yang telah pun dilakukan oleh rasul-rasul yang terdahulu. Islam adalah agama hujah, maka kebenaran Islam itu datang bersama dengan hujah. Allah di dalam al-Quran sering mengajak manusia berfikir, mendatangkan bukti dan hujah kebenaran. Firman Allah:

 “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (surah An-Nahl, 16: 125)

Allah tidak memaksa manusia menerima seruan Islam melainkan telah datang hujah kebenaran kepada mereka. Firman Allah:

“Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul” (Surah. Al-Israa’ ayat 15)

Itulah tugas seorang rasul iaitu sebagai penyampai wahyu kebenaran dan menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Tugas-tugas para rasul ini pula disambung oleh para ulama dan ilmuan agama. Merekalah yang mewarisi ilmu dan menyampaikan kepada orang ramai.

Kesimpulan
Setelah membuat pembacaan daripada beberapa buku ilmiah, carian laman sesawang dan perbincangan oleh rakan, maka terhasillah jawapan-jawapan yang telah kita bincangkan tadi. Sebanyak tiga persoalan itu telah pun saya cuba menjawab dengan ringkas dan padat agar ianya mudah difahami oleh orang kebanyakkan yang terdiri daripada pelbagai latar belakang pendidikan.

            Persoalan-persoalan yang timbul tersebut perlulah kita jawab dengan cara berhikmah dan berdasarkan fakta-fakta yang sahih. Saya akui akan kekurangan dalam penulisan ini atas kekangan masa untuk membuat pembacaan yang lebih luas. Jika jawapan yang dikemukakan ini salah dan tidak memuaskan maka saya mengharapkan teguran yang ikhlas daripada saudara/i semua dan dapat membetulkan saya agar tidak menjadi fitnah di dalam agama. Wallahua’lam.

Ibnu Musfan
23/5/2014